�รว�สอ�ราย�ื�อ�ู�มีสิ��ิ���รั��าร�ี�วั��ี� (COVID-19)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน (COVID-19) ชนิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

*กรุณาค้นรายชื่อด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้น