�รว�สอ�ราย�ื�อ�ู�มีสิ��ิ���รั��าร�ี�วั��ี� (COVID-19)

- สำหรับประชาชนผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเท่านั้น
- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อน
- ท่านสามารถติดตามตรวจสอบสิทธิ์การได้รับวัคซีน ได้ที่ www.koratcity.go.th , Application Koratcity และ เพจประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา