ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน (COVID-19)

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

สำหรับประชาชนผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อน

    ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 5 MB.

    หมายเหตุ
    – ท่านสามารถติดตามตรวจสอบสิทธิ์การได้รับวัคซีน ได้ที่ www.koratcity.go.th , Application Koratcity และเพจประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา