�รว�สอ�ราย�ื�อ�ู�มีสิ��ิ���รั��าร�ี�วั��ี� (COVID-19)

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

สำหรับประชาชนผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อน

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

หมายเหตุ
– ท่านสามารถติดตามตรวจสอบสิทธิ์การได้รับวัคซีน ได้ที่ www.koratcity.go.th , Application Koratcity และเพจประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา